Det Grønne Hus, Vestergade 3C, 4600 Køge. Tlf. 56676070. Mail eetfdgh@koegekom.dk 

skrevet den  2000


Ud med ukrudtet - uden kemi

Af Lars Hansen, Grøn Vicevært

 

RoundUp - hvor er det nemt. At sprøjte eller vande ud når ukrudtet begynder at gro - og alt visner. Men på trods af producentens forsikringer om at kemikalierne nedbrydes totalt ved jordkontakt, har man flere steder i landet konstateret rester af sprøjtemidlet i grundvandet. Når man ved, at det vand vi pumper op fra undergrunden i dag mange steder faldt som sne eller regn for 30 år siden, er der al mulig grund til betænkelighed - tænk blot på hvor meget RoundUp og andre kemikalier der er sprøjtet ud de sidste 30 år, og hvor kemikalieresterne er på vej ned til grundvandet. Det er på høje tid at stoppe brugen af kemisk ukrudtsbekæmpelse også i de private haver, og man må formode, at det inden for få år bliver forbudt ved lov, ja faktisk er de sidste nye meldinger, at RoundUp bliver forbudt på befæstede arealer fra 1. jan. 2001. Derfor må vi benytte andre metoder til at fjerne uønsket plantevækst. 

 

Hvad er ukrudt ?

En hvilken som helst plante kan kaldes for ukrudt, hvis den vokser et forkert sted. En kartoffelplante er velkommen i kartoffelbedet, men uønsket i kål- eller løgbedet, og må i sidstnævnte tilfælde kaldes en ukrudtsplante, så ukrudt kan kort beskrives som al uønsket plantevækst eller som naturligt forekommende plantevækst.

 

Hvorfor bekæmpe ukrudt ?

Hvis man betragter ukrudtet som naturligt forekommende plantevækst, kan man mange steder måske acceptere en vis bevoksning - en græsmark fuld af mælkebøtter i maj måned er da et smukt syn eller hvad med de røde valmuer, der efterhånden igen ses i kanten af mange kornmarker? Eller det let svævende tæppe af tusindfrydblomster over græsplænen - der kan nævnes talrige lignende eksempler på, at de såkaldte ukrudtsplanter blot er smukke, naturligt forekommende planter, der måske hellere burde nydes end bekæmpes.

 

Hvordan ?

Selvfølgelig er der steder, hvor det er hensigtsmæssigt at fjerne uønsket plantevækst, det kan være på gange og flisearealer, i køkkenhaven og andre steder, hvor ukrudtet kan udkonkurrere vores kulturplanter. Hakke- eller skuffejernet samt "klør fem" er stadigvæk de mest miljøvenlige metoder, tildækning af jorden med forskellige materialer er effektivt og ikke-arbejdskrævende i sæsonen, mens varmebehandling eller fejning nogle steder er det mest praktiske. Varmebehandling kan være med damp eller gasflamme, hvor sidstnævnte er langt det hurtigste, men det er vigtigt at man varmebehandler på de rette tidspunkter og på den rigtige måde.

 

Hvornår ?

Det er vigtigt for et godt resultat af ukrudtsbekæmpelsen, at man holder al uønsket plantevækst nede året rundt. Her i efteråret er det især vigtigt at sørge for, at der ikke er noget småukrudt, der overvintrer, fordi det derved får et godt forspring til foråret og har vokset sig stort og kraftigt inden man kommer i gang med lugejernet, gasbrænderen, fejekosten eller hvad man nu vælger at bruge. Ligeledes er det vigtigt at komme tidligt i gang med bekæmpelsen om foråret, fordi effekten af de forskellige metoder er størst mens planterne er små. F. eks. bekæmpes en mælkebøtte bedst, når den har 4-6 blade, fordi disse blade er fremkommet ved at tære på rodens kraft. Når man så igen fjerner de nyfremkomne 4-6 blade, svækkes roden yderligere for efter gentagne gange at dø, men det er vigtigt ikke på noget tidspunkt at lade mælkebøtten få flere blade end 4-6, fordi fotosyntesen så straks går i gang og genopbygger rodens kraft. Dette gælder for det meste flerårige ukrudt, mens frøukrudt, der bekæmpes som småt, forsvinder efter første eller anden behandling, hvilket dog ikke hindrer nye frø i at spire frem.

 

Gratis video

Det Grønne Hus har fået et begrænset antal videobånd, der omhandler ukrudtsbekæmpelse, foræret, og disse bånd vil vi gerne give videre til de interesserede borgere, der kommer først til mølle.... Man skal blot henvende sig i Det Grønne Hus for at få udleveret et bånd, og kan også her få besvaret eventuelle spørgsmål om bekæmpelsen af de mange smukke planter, vi kalder ukrudt.