Vedvarende energi med solceller

Photo of author

Solceller producerer vedvarende energi – og derfor har de en særstatus hos mange bevidste forbrugere i Danmark. 

Men hvad betyder vedvarende energi overhovedet? Er der lovgivning på området? Og hvordan sikrer du dig, at du hjælper med til at skubbe dit energiforbrug i en mere vedvarende retning?

Og hvilken rolle spiller solcellerne i hele det samlede billede?

Det skal vi se nærmere på i denne artikel.

Hvad er vedvarende energi?

Vedvarende energi er en betegnelse, der ofte bruges om strøm, der er produceret via vedvarende energikilder.

Da produktionen af strøm først blev industrialiseret i større systemer producerede verdens lande – inkl. Danmark – strøm via afbrænding af fossile brændstoffer. Af fossile brændstoffer kan bl.a. nævnes kul, olie og gas. Via afbrænding af disse brændsler kan man skabe damp, der driver en generator – og den producerer derved elektricitet.

Fossile brændstoffer har den ulempe, at de ikke er vedvarende energi. Årsagen er, at jordens ressourcer af fossile brændstoffer er begrænset. Der findes simpelthen ikke uendelige mængder af kul, olie og gas. Konkret betyder det, at vi løber tør for dem en dag. De er ikke vedvarende.

Det kalder på en alternativ måde at producere strøm på.

Vedvarende energikilder udnytter naturlige ressourcer, der ikke slipper op, til at producere strøm med. Der findes mange forskellige typer af vedvarende energikilder. De mest gængse typer af vedvarende energikilder skal vi se på herunder.

Hvilke former for vedvarende energi findes der?

Eksempler på vedvarende energikilder er følgende:

  • Vindkraft – udvindes via vindmøller
  • Vandkraft – udvindes via vandkraftværker og dæmninger
  • Solenergi – udvindes ved at “høste” solens stråler med solceller – Fx via et solcelletag monteret på huset
  • Atomkraft – udvindes ved fissionsprocesser i en atomreaktor

Vinden stopper ikke med at blæse. Vandet stopper ikke med at løbe. Solen stopper ikke med at skinne. Og atomkraft trækker også på en i praksis uudtømmelig ressource via energien, der udledes når atomer spaltes i en reaktor.

Loven forpligter dig til at bruge vedvarende energi

Det er sådan, at man i Danmark ved lov har pligt til at benytte sig af vedvarende energi, når man hiver strøm ud af stikkontakten. Men hvordan går det så lige til – helt konkret?

Udbyderne af strømmen – dvs. producenterne og de dertilknyttede leverandører – har pligt til at sikre, at mindst 20% af den strøm, de sælger, er produceret via vedvarende energikilder.

Men pligten påvirker også dig som forbruger af strømmen. Du skal nemlig betale en fast grøn takst for 20% af dit energiforbrug – og ellers den almindelige markedsbaserede takst for de resterende 80%.

Loven er til for at sikre, at vi forpligter os på den grønne omstilling i Danmark på et vist minimumsniveau. Men du kan som forbruger også vælge at betale grøn takst for større andele af dit energiforbrug. Vælger du dette, så forpligter du på samme tid elleverandørerne til at sikre, at denne større andel af dit energiforbruget kommer fra vedvarende energikilder.

Betaler du fx grøn takst på 40% af din samlede elregning, så betyder det altså, at du forpligter elselskabet på at producere en større andel af energien fra vedvarende energikilder. Det betyder ikke, at 40% af den strøm, du får ud af stikkontakten derhjemme, er grøn. Forpligtelsen ligger stadig i sidste ende på producenterne, der blot skal justere deres samlede energiproduktion.

Solceller sikrer dig vedvarende energi

Som privatforbruger har det for de fleste længe ikke været praktisk muligt at sikre sig, at ens eget strømforbrug kommer fra vedvarende energikilder. Det er de færreste, der har deres egne vindmøller eller vandkraftværk derhjemme. Her har man i stedet måttet forlade sig på elproducenternes egne initiativer for en grøn omstilling – og lovgivningens krav.

I dag er det anderledes. Du kan nemlig som privatforbruger investere i solceller, der kan gøre dit eget energiforbrug mere vedvarende.

Solceller er især blevet populære at installere på boligens tag. Her er der frit udsyn til himlen – og altså også til solen, når den skinner. Når solens lys rammer solcellerne genererer de strøm, og sender det direkte ned til stikkontakten i dit hjem.

Energien er ikke noget, vi bør fråse med

Hvis du ikke har fået solceller på taget endnu, så har du en klar grund til ikke at fråse med energien. Strøm koster nemlig penge – og det kommer nok ikke som nogen overraskelse for dig.

Du kan selv gøre flere ting for at spare på strømmen derhjemme. Herunder finder du en liste, der udpeger oplagte steder i hjemmet, hvor du kan gøre en indsats for at nedbringe dit strømforbrug:

  • Sluk for kontakterne (istedet for at lade apparaterne stå på standby)
  • Køb hvidevarer med A+ certifikater
  • Brug elsparepærer i stedet for glødepærer
  • Sluk lyset efter dig
  • Brug korte vaske- og tørreprogrammer
  • Brug mikroovnen ved mindre retter i stedet for komfuret

Af apparaterne i hjemmet, der bruger strøm, er det særligt de hårde hvidevarer, der er dyre i brug. Sørg for at oparbejde en bevidsthed om hvor meget du bruger dem – der kan nemlig være mange penge at spare.

Så belaster du også klimaet og jordens ressourcer mindre – for vi er nemlig ikke i mål med den vedvarende energi herhjemme endnu.